CPL

Commercial Pilot License 

Här lär vi dig flyga med högre precision och mer exakt än tidigare. Vi utnyttjar flygplanets kapacitet mer och tränar mycket på att vara befälhavare. Start och landning med god precision och under besvärliga förhållanden är en stor del av CPL utbildningen, likaså navigering med noggrann uppföljning och träning i att hantera en mängd olika nödlägen. Det här är steget som tar dig från privatflygare till professionell pilot. Beroende på din fortsatta utbildning och dina mål väljer du här om du vill genomföra utbildning till CPL på en- eller tvåmotoriga flygplan.

Utbildningen består av 15 timmars flygtid om du genomför trafikflygutbildning hos Airways alternativt om du sedan tidigare innehar en Instrument Rating.

Är du intresserad av ett CPL utan Instrument Rating får du räkna med 25 timmars utbildning.

Prisuppgift

Single Engine – Kontakta oss

Multi Engine – 58 250 inkl. moms. Kostnad för flygprov tillkommer, ca 13.000:- inkl moms. (Gäller ifall du tar IR i samband med CPL). För CPL utan IR – Kontakta oss