Instrument Rating (IR)

Här får du som pilot de kvalifikationer som behövs för att flyga under IFR- InstrumentFlygReglerna.

Förutom de kunskaper du fått under ditt PPL eller CPL krävs nu ytterligare studier samt större färdigheter i de regler och procedurer som är specifikt fastställda för Instrumentflygning. I simulatorn och i luften övar du på att följa dessa procedurer enbart med hjälp av flygplanets instrumentering- alltså utan yttre referenser! Huvudsyftet med denna del av din utbildning är att du ska kunna ta dig fram även när vädret inte är det bästa. Efter avklarad utbildning kan du flyga och navigera i- eller ovan moln och dimma utan att ens se marken. Så om du vill bli mer oberoende av väder är IR ett måste. För dig som siktar på att bli yrkespilot är Instrumentbeviset en obligatorisk del i din utbildning. Även om du har mycket flygerfarenhet i bagaget är IR-utbildningen garanterat något att bita i. Här krävs en ordentlig portion motivation och koncentration. Du kommer att träna alla tänkbara scenarier både i simulatorn och i flygplanet. Alla typer av starter, ut- och inflygningar gås igenom så väl som navigering och nödförfaranden. Det krävs mycket övning för att bli en duktig instrumentflygare men det är också en svårslagen känsla att under en inflygning komma ur moln på bara ett par hundra fots höjd och se banan ligga rakt framför flygplanets nos.

Competence Based IR (CBIR)

Single-engine

The training for an IR Single Engine consists of 40 hours practical flying. Of these hours, 25 can be flown in our FNPT II simulator.
You who are becoming an commercial pilot does not fly this module but go straight for the IR Multi Engine

Pris: 102 757 SEK incl. VAT. Cost for examination is in addition, approximately 7 400 SEK incl. VAT

Multi-engine

Utbildningen till IR/ME är uppdelad i en generell del där du tränar ren instrumentflygning och procedurer i simulator och enmotoriga flygplan och en specifik tvåmotordel som avslutar utbildningen. Här lär du dig det speciella med flermotoriga flygplan, det vill säga att flyga med en motor ur funktion, i dåliga väderförhållanden. Du ska flyga minst 45 timmar för att erhålla IR/ME och av detta kan upp till 30 timmar genomföras i vår FNPT II simulator. För att få flyga upp för ett Instrument Rating – Multi Engine krävs genomförd klassutbildning på ME.

Pris: 167 750 SEK incl VAT. The cost for examination is in addition to this, approximately 10 700 SEK incl. VAT.

Enroute IR (EIR)

EIR är för dig som vill kunna flyga IMC och enl IFR-reglemente på sträcka. Du måste fortfarande starta och landa i visuellt men där emellan kommer du lära dig hantera flygplanet enbart med hjälp av instrument utan yttre referenser. Med EIR-behörighet blir det lättare att planera för längre flygningar eftersom du blir mindre beroende av vädret och dessutom med ökad säkerhet eftersom du får flyga IFR med de fördelar det medför. Att ta ett EIR kan också vara ett första steg mot att ta full IR, eftersom man kan tillgodoräkna sig utbildningstiden.

Single-engine

Utbildningen består av 15 timmar utbildningstid i DA40.

Price 49 500:- inkl moms. Kostnad för flygprov tillkommer, ca 7 400:- inkl moms.

Multi-engine

För att ta EIR/ME krävs att man först har genomfört klassutbildning flermotor först. EIR-utbildningen består av 16 timmar utbildningstid i DA40 och DA42.

Price 67 775:- inkl moms. Kostnad för flygprov tillkommer, ca 10 700:- inkl moms.