PPL

Privatflygarcertifikat

För dig som vill flyga för att det är så roligt och inte ha det som ett jobb. Du får ta med vänner och bekanta, åka på semesterresor eller flyga i tjänsten. Med ditt PPL får du flyga när det är ljust ute och gärna i vackert väder, men inte i allt för dåligt väder. Med en mörkerbehörighet (NQ) får du även flyga under dygnets mörka timmar.

Det här är också det första steget (Modul 1) för dig som vill bli trafikflygare.

Utbildningen till PPL består av en teoretisk del samt en praktisk del. Teorin läser du vanligtvis på kvällstid ett par kvällar i veckan. Du kombinerar med fördel den praktiska flygningen med att läsa teori för att på bästa sätt tillgodogöra dig de olika saker du lär dig under utbildningens gång.

Den praktiska flygningen gör du på dagtid och vanligtvis flyger man mellan en och två timmar per lektion. I början är det vanligtvis lite kortare pass men efterhand som du blir van vid flygplanet och miljöerna så ökar också längden och svårighetsgraden på flygningen. All flygning sker i våra moderna Diamond DA40.

Mot slutet av utbildningen genomförs ett antal längre navigeringsflygningar både inom Sverige och, om man så vill, till våra närliggande länder i Europa.

Din egentliga examensuppgift under PPL-utbildningen är den längre navigeringsflygning du skall genomföra ensam, utan din instruktör, till ett antal flygplatser i Sverige. En flygning där dina kunskaper och färdigheter som du lärt dig under utbildningen kommer  väl till pass.

Din utbildning till PPL tar mellan 6 och 12 månader beroende på hur mycket tid du kan lägga ner. Teorikursen varar i en termin och normalt startar kurserna i januari och augusti. Du avslutar teoriutbildningen med att avlägga prov inom de ämnen som ingår i kursen, bland annat meteorologi, aerodynamik, flygplanlära och navigation.

Din praktiska utbildning skall bestå av minst 45 timmars flygutbildning. (50h inklusive mörker, NQ). Av dessa skall minst 25 timmar genomföras dubbelkommando (DK) tillsammans med instruktör, medan minst 10 timmar skall vara i enkelkommando (EK) där du som elev flyger själv i flygplanet med din instruktör på marken.

Flygutbildningen till PPL avslutas med ett flygprov som du genomför med någon av de kontrollanter som Transportstyrelsen utsett.