Säkerhetspolicy

Det säkra utförandet av all verksamhet är ett huvudmål för Airways Flygutbildnings ledningsgrupp. Ledningsgruppen kräver att alla anställda, studenter, leverantörer, entreprenörer och andra berörda parter vilka är involverade i verksamheten, sätter säkerhet som första prioritet.

För att möta detta mål är ledningsgruppen engagerad i att tillhandahålla nödvändiga resurser och upprätthålla en öppen kultur som uppmuntrar alla att identifiera potentiella risker och rapportera dessa samt föreslå ändringar och förbättringar.

  Det förväntas att alla individer arbetar tillsammans för att:

• Uppnå en trygg och säker arbetsplats och träningsmiljö

• Uppfyller alla juridiska krav

• Möter alla tillämpliga standarder och överväger bästa praxis

  Denna säkerhetspolicy ska genomföras och förstås av alla personer som är involverade i Airways Flygutbildning, både internt och externt.

Säkerhet är allas ansvar.

2016–11–07

Krister Lundberg

Accountable Manger