Tjänster

PC / Proficiency Check

Airways kan erbjuda Proficiency Check (PC) på följande klasser och typer:

  • Single Engine Piston Land
  • Multi Engine Piston Land
  • Instrument Rating SE
  • Instrument Rating ME
  • Piper PA46

AOC

AOC och träning för kontrollanter (Single Pilot)