Om oss / About us

Välkommen till Airways Flygutbildning

Vi kan erbjuda följande tjänster:

Flygprov / Skill Test samt Kompetenskontroll / PC på Multi Engine (MEP), Single Engine (SEP), Instrument Rating (IR/ME och IR/SE) samt PA46T Meridian / M500 / Jetprop

AOC för kontrollanter samt träning för blivande kontrollanter (Single Pilot)

Träning till kompetensbaserad IR (den del som är utanför ATO)

Allmän träning, VFR eller IFR, Single Engine och Multi Engine

Konsultation inom flygverksamhet, exempelvis köp av flygplan

Welcome to Airways Flygutbildning

We offer the following services:

Skill test and Proficiency checks on Multi Engine /MEP, Single Engine (SEP), Instrument Rating (IR/ME och IR/SE) and PA46T Meridian / M500 / Jetprop

AOC for examiners and training program for new examiners (Single Pilot)

Flight Training for Competency Based IR (Outside ATO training with IRI)

General training, VFR or IFR, Single and Multi Engine

Consultation